loading

 Celem zapewnienia kompleksowej usługi, proponujemy Państwu szeroką gamę kredytów o atrakcyjnym oprocentowaniu.

W czasie jednej wizyty w naszym salonie uruchomimy wszystkie procedury związane z dofinansowaniem Państwa samochodu. 

 

 

          RODZAJE KREDYTÓW 

☑  KREDYT Z RATAMI MIESIĘCZNYMI  

- Okres kredytowania: od 6 do 84 miesięcy (max. 7 lat)
- Wpłata początkowa: od 0 zł
- Spłata: co miesiąc przez okres kredytowania
- Oprocentowanie kredytu: 

   • 5,99% (6-24 miesięcy)
   • 6,49% (25-36 miesięcy)
   • 6,79% (37-84 miesięcy)

☑ KREDYT 50/50  

- Okres kredytowania: 12 miesięcy
- Wpłata początkowa: min. 50%
- Spłata: jednorazowa na koniec okresu kredytowania
- Oprocentowanie kredytu: 0%

☑  KREDYT 3x33  

- Okres kredytowania: 24 miesiące
- Wpłata początkowa: min. 34%
- Spłata: 33% po roku, 33% po dwóch latach
- Oprocentowanie kredytu: 

 

          KTO MOŻE OTRZYMAĆ KREDYT? 

☑  OSOBA FIZYCZNA 

W wieku od 18 do 75 lat wraz z okresem kredytowania, lub powyżej 75 lat wraz z okresem finansowania pod warunkiem przystąpienia do kredytu osoby trzeciej.

☑  OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  

Zaciągająca kredyt na potrzeby własne lub na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

☑  ROLNIK 

Zaciągający kredyt na potrzeby własne lub na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego.

  WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ 

Kredyt samochodowy oferowany jest osobom, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osiągają stały dochód z tytułu:

 • Umowy o pracę
 • Emerytury
 • Prowadzonej działalności gospodarczej
 • Działalności rolniczej
 • Innej udokumentowanej działalności (np. wolny zawód)

 

          WYMAGANE DOKUMENTY 

☑ Ważny dowód osobisty lub karta pobytu (w przypadku obcokrajowca)

 W przypadku wspólnoty majątkowej z małżonkiem - ważny dowód osobisty małżonka

 W przypadku rozdzielności majątkowej z małżonkiem - akt notarialny rozdzielności majątkowej

 Udokumentowanie dochodu (w zależności od rodzaju osiąganego dochodu)

 

          UBEZPIECZENIE KREDYTU 

   RATA UBEZPIECZENIA KREDYTU JEST WLICZONA W RATĘ KREDYTOWĄ 

Jest to ubezpieczenie spłaty zadłużenia z tytułu umowy kredytu w przypadku zdarzeń losowych zgodnie z potrzebami i wybranym zakresem. W ofercie znajdują się trzy pakiety ubezpieczenia do wyboru przez Kredytobiorcę:

☑  PAKIET PODSTAWOWY 

 Ochrona na wypadek śmierci.

☑  PAKIET ROZSZERZONY 

 Ochrona na wypadek śmierci i poważnego zachorowania.

☑  PAKIET MAKSYMALNY 

Ochrona na wypadek śmierci, poważnego zachorowania i trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

 

 

NATALIA ŚPIEWAK
Specjalista ds. sprzedaży prod. finansowych
Do góry