loading

OPEL LEASING to program obejmujący finansowanie pojazdów marki Opel.

Korzystając z doświadczenia BNP Paribas Leasing stworzyliśmy specjalną ofertę leasingową.

 

          KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O LEASING? 

  INDYWIDUALNI PRZEDSIĘBIORCY 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce

☑  ROLNICY 
prowadzący zarejestrowane gospodarstwo rolne

☑  WSPÓLNICY SPÓŁEK CYWILNYCH 
prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce

☑  SPÓŁKI HANDLOWE 
jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne, z o.o.

 

 

          RODZAJE LEASINGU 

☑  LEASING OPERACYJNY  

Rata leasingu stanowi koszt uzyskania przychodu. Leasing jest traktowany jako usługa.

  LEASING FINANSOWY 

Amortyzacja + odsetki są kosztem uzyskania przychodu. VAT płatny z góry od sumy płatności leasingowych. Leasing jest traktowany jako dostawa.

  LEASING FINANSOWY VAT MARŻA

Amortyzacja + odsetki są kosztem uzyskania przychodu. VAT płatny z góry od sumy odsetek. Leasing jest traktowany jako dostawa.

 

          WYMAGANE DOKUMENTY  

 

 

          WYKUP SAMOCHODU 

Po zakończeniu okresu leasingu, Korzystający ma prawo wykupić samochód po określonej wartości ustalonej przy zawieraniu umowy leasingu.

☑  W LEASINGU OPERACYJNYM: 

- dla 24 miesięcy: od 19% do 45%

- dla 36 miesięcy: od 1% do 40%

- dla 48 miesięcy: od 1% do 30%

- dla 60 miesięcy: od 1% do 20%

- dla 72 miesięcy: od 1% do 5%

   W LEASINGU FINANSOWYM: 

- od 0,1% do 35% wartości początkowej

 

          UBEZPIECZENIE GAP  

 Jest to zabezpieczenie straty finansowej, która powstaje na skutek utraty wartości pojazdu w czasie. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową pojazdu, a jego wartością w dniu zdarzenia.

   RATA UBEZPIECZENIA GAP JEST WLICZONA W RATĘ LEASINGOWĄ 

Z odszkodowania GAP można sfinansować:

- zobowiązanie finansowe w ramach umowy leasingu

- ubezpieczenie nowego samochodu

- opłatę manipulacyjną od nowej umowy finansowania

- koszty rejestracji samochodu

 

          UBEZPIECZENIE LEASINGU  

 Jest to ubezpieczenie spłaty zadłużenia z tytułu umowy leasingu w przypadku zdarzeń losowych zgodnie z potrzebami i wybranym zakresem. W ofercie znajdują się trzy pakiety ubezpieczenia do wyboru przez Korzystającego:

☑  PAKIET PODSTAWOWY 

 Ochrona na wypadek śmierci.

   PAKIET ROZSZERZONY 

 Ochrona na wypadek śmierci i poważnego zachorowania.

   PAKIET MAKSYMALNY 

Ochrona na wypadek śmierci, poważnego zachorowania i trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

 

           ZALETY NASZEGO LEASINGU 

☑  DECYZJA W 24H 

☑  MINIMUM FORMALNOŚCI 

☑  WSZYSTKIE SPRAWY W JEDNYM MIEJSCU 

 

 

            ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

  CZY SERWIS JEST WLICZONY W RATĘ LEASINGU? 

W Opel Leasing serwis nie jest zawarty w racie. Na życzenie klienta może być zawarte ubezpieczenie ale w praktyce najczęściej jest zawarty sam samochód, bez dodatków. Bo Opel Leasing jest leasingiem operacyjnym, którego celem jest przejęcie samochodu na własność przy maksymalnych odliczeniach VAT i kosztów. Ubezpieczenie przedsiębiorca pokrywa z bieżących środków i odlicza od razu.

 

 

NATALIA ŚPIEWAK
Specjalista ds. sprzedaży prod. finansowych
Do góry